Pơk uănh mông nar djăt: 20/4/2021

 

VOV4. M’nông: Lah ta rơh tâm nchră gưl têh pơk sŏng dăng bah Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mpeh N'hao dăng tâm boh đah Liên hợp quốc n'hanh ăp mpôl kan tâm nkual n'hanh nkual jê̆ (19/4), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lah rjăp nău khlay tâm boh đah Liên hợp quốc n'hanh ăp mpôl kan tâm nkual, lơn lah tâm njrăng n'gang, nkra bah tâm lơh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lah rjăp, tâm boh đah Liên hợp quốc n'hanh ăp mpôl kan tâm nkual mô dơn lah nău dăn đă kloh rvah bah Hiến chương Liên hợp quốc, ma hôm lah trong nkra khlay mpơl trong hăn âk ding. Aƀaơ, đah ăp ntul rlong ntoh lư tâm trong kan đăp mpăn n'hanh rnă njrăng dak bah dih, Liên hợp quốc n'hanh ăp mpôl kan tâm nkual ân geh ăp nău dâk kan ndrel rƀŏng sĭt gay mât trong kan tĭng âk ding, rgop an đăp mpăn n'hanh hun hao lam ntŭr neh./.  

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương