Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2022

VOV4.M’nông: Tổng thống Mỹ Joe Biden mhe ƀư rơh rƀŭn mbơh, nkah tay ăp nau tă dơi ma n’gâng kan bah păng hŏ tă dơi geh, nkre ndơn du đê̆ nau hôm nkol jêh du năm ƀư nau kan. Tâm nar rƀŭn mbơh, Tổng thống Biden rgum ntoh ăp nau dơi tă geh dơi tâm nau kan njrăng rdâng srê Covid-19 ndrel nsum nsôih pă kan pah tâm du năm mhe rlau. Tổng thống Biden nkre ân lah n’gâng kan bah păng hŏ rdâng bôk đah ăp nau ntul rlong têh ngăn ma dak Mỹ tă geh rlet rlau tâm âk năm rlau aơ, geh n’ăp ma nau khuch mpeh n’hâm soan ƀon lan ndrel nau ntul rlong đah jâng văng sa. Yơn n’gâng kan bah păng mô knŭng kơl an neh dak Mỹ rlet rlau ăp nau ntul rlong nê, ma hôm njêng nau dơi ân năm ƀư nau kan bah nơm đah nau pă kan pah đah nau ngăch ngăn./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương