Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2022

 

VOV4.M'nông: Nar 21/01, Tổng thống mhe dơi kan bah Chile Gabriel Boric hŏ mbơh săk ăp nuĭh kan tâm chính phủ mhe, tâm nê dŭt njrăng lah nău tiến sĩ Izkia Siches jêng bu ur Bộ trưởng Nội vụ lor bôk năp bah Chile. Tiến sỹ Siches tă mât bôk kan nhih nti Cao đẳng Y tế n'hanh geh âk nău dơi tâm rơh rdâng lơh nuh srê Covid-19. Tâm rơh tâm rlong bah wa Boric, păng hŏ râng đah nău ƀư lah nuĭh ntơh ngơi n'hanh âk nuĭh rnâng kan năl nău khlay ƀư tơm bah păng lah mâng keh pơk an nău dơi bah mpôl cánh tả. ăp nuĭh kan Chính phủ bah Tổng thống Chile geh ntoh măt bah âk nuĭh bu ur êng ƀa ƀă đŏng, ntoh lư lah Bộ trưởng bu ur Antonia Orellana, Bộ trưởng Thể Thao Alenxandra Benado…

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương