Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2022

VOV4.Mnông-Tổng thống I-ran IEbrahim Raisi dôl geh rơh tât khâl Nga bôk năp, kơp bâh ntơm geh dơn nău kan ta khay 8 năm e nơh. Ta rơh tâm nchră đah nuĭh tâm ban nău kan Iran, Tổng thống Vladimia Putin lah na nê̆, Nga dôl tâm kơl na nê̆ đah Iran gay ma doh rklaih ăp nău ma âk dak ta lam ntur neh dôl tâm rdâng. Tâm nĕ kơl an nău mĭn kan bâh Iran mpeh nău tâm ton hạt nhân năm 2015 đah ăp dak têh ndrŏng ta lam ntur neh. Plơng tay nău bâh Tổng thống Ibrahim Raisi an lah nău tâm boh kan bar ding Iran n’hanh Nga mbra jŏ jong n’hanh geh ntrong kan têh khlăy. Iran mbra n’hao ntrôl nău tâm boh kan đah Nga ta mặt trận wăng sa n’hanh đah ăp ntrong kan ndâk nsơm êng gay ma rdâng tay đah ăp nău rmal bâh Mỹ.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương