Pơk uănh mông nar djăt: 21/12/2021

 

VOV4.M'nông: Thủ tướng Phạm Minh Chính mhe geh si ƀŭt njuăl mpeh nău n'hao dăng njrăng, n'gang COVID-19, mât kân njêng săk mhe Omicron bah kaman SARS-CoV-2. Aƀaơ, tâm dak, bol mô hŏ năl geh ntưp njêng săk mhe Omicron yơn rnoh nuĭh ntưp ji, rnoh nuĭh ji jru, rnoh nuĭh khĭt geh trong rƀŏng hao âk, ntŭk kan dak si ta du đêt n'gor hŏ lhăt bêng.

Ta năp nô nău nê n'hanh geh ma nău njêng săk mhe Omicron ntoh lah dŭt âk. Thủ tướng Chính phủ đă: Bộ Y tế groi dăch dêh nô nău tât nuh srê lam ntŭr neh, ndăn ngăch ntĭm nti n'hanh uănh năl rnoh jru nuh srê n'hanh ăp trong njrăng n'gang nuh srê khlay an tâm di đah nô nău tât bah nuh srê n'hanh geh ma nău njêng săk mhe Omicron. Lĕ rngôch ăp n'gâng kan, UBND ăp n'gor, nkual ƀon têh n'hao âk trong pah kan njrăng, n'gang nuh srê./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương