Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan nkah, dak aơ mra lo\ [ư nau kan tahen r[o\ng tâm rmôt nu\ih Kurd ta nkual mpeh ba lơ bah Syria, lah nau nchrăp đah Mỹ mpeh nau kan nsru\ng păng mô geh tâm ryơk. Ti\ng wa Erdogan, lah nau kan geh tâm thoi tay mra [ư đah nau ngăch lơn bah năp nê. Wa ko\ ân lah mra mô geh nau tât đah Thổ Nhĩ Kỳ lah rmôt chính phủ Syria lăp tâm nkuăl mô hôm rmôt phung rlăng nu\ih Kurd. Thổ Nhĩ Kỳ ko\ mô geh nau u\ch gu\ tay tâm nkuăl ho\ geh nau nkân njrăng bah rmôt aơ tâm mpeh ba lơ Syria./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương