Pơk uănh mông nar djăt: 17/10/2020

VOV4.M’nông: Gay n’hao nău dơi rdâng lơh n’hanh hu\ch bah tât khuch bah nuh srê COVID-19 bah Myanmar, Bộ Ngoại giao Thái Lan ho\ n’hanh dôl an [ư âk trong ntop kơl êng êng kơt trong ntop kơl prăk kaih n’hanh kuăl jă ăp tập đoàn, công ty bah Thái Lan kơl Myanmar ndơ do\ng kan dak si. T^ng nău lư bah Bộ Ngoại giao Thái Lan, nar 16/10, Bộ dja ho\ dơn rnoh ndơ kơl lah 1 rkeh bok put mbung dak si bah Tập đoàn CP njuăl tât chính phủ Myanmar. Tâm bah ri aơ nơh, chính phủ Thái Lan ho\ kơl an Myanmar âk ndơ do\ng kan dak si n’hanh ăp nău kan n’hao nău dơi kan an nu^h kan dak si Myanmar gay dơi săm nu^h ji Covid-19 đo\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương