Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Lơ 23/9, Pháp kơp dơn geh tay rlau 13 rbăn nu\ih ntưp đah SARS-Cov2 knu\ng 24 mông. Du đê| nkuăl ho\ tu\p tâm nau geh nkah âk ngăn yor srê ji ntoh luh ngăch. Ti\ng nau kơp ngăch bah ntu\k kan dak si dak Pháp, knu\ng tâm du nar, 43 nu\ih ho\ khi\t yor ăp nau geh ji geh tât srê Covid-19. N’gâng kan dak si dak aơ mbơh geh tay âk nau kan njrăng rdâng đah srê ji tâm lam dak. Tâm du rơh r[u\n mbơh geh [ư tâm măng 23/9, Kruanh n’gâng kan dak si Pháp nkah, ăp rnoh geh tât srê Covid-19 dôl ma mô ueh tâm lam dak. Yor nau geh bah dak si lơn ma mô ueh tâm du đê\ nkuăl, N’gâng kan dak si dak Pháp dăp nkuăl Thủ đô Paris ndrel 7 nkuăl [on têh êng êng tâm rnoh moh săk geh nau nkah njrăng hô./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương