Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông:  Ôi aơ (23/10-t^ng mông Việt Nam), rơh tâm rlăch n’gle\ du\t đah Tổng thống dôl kan Mỹ, nkre lah nu^h dơi săch bah đảng Cộng hoà Donald Trump đah nu^h dơi săch bah đảng Dân chủ Joe Biden [ư ta bang Tennessee. Ăp nkô| nău tâm rklăch rơh aơ geh: trong rdâng đah Covid-19, rnoh khlay rnăk wâl Mỹ, rnoi mpôl ta Mỹ, rgâl trôk nar, rnă njrăng ngih dak n’hanh dơi nt^m rđau neh dak. Aơ dơi ua\nh lah nău khlay ngăn an 2 nu^h dơi săch “geh nău nsing nơm” đah nu^h [on lan bah nơm rnôk knu\ng hôm 12 nar tay lah tât nar săch na nê|.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương