Pơk uănh mông nar djăt: 15/7/2015

VOV4.M’nông:Ta rơh r[u\n gưl prêh mpeh nau kơl an hun hao dôl geh [ư ta Thủ đô Addis Ababa bah Ethiopia, ăp rđau kan lam ntur neh ho\ lah rjăp nau khlay bah nau ton n’huch ach o nâp nâl n’hanh ntru\t dăng hun hao ăp ntil. Nklăp 7000 ntoh măt geh ăp Chính phủ, rđau ăp ntu\k kan n’hanh ntu\k rêh jêng [on lan tă bah ăp dak n’hanh nkuăl neh ho\ râng tâm rơh r[u\n 4 nar (ntơm 13-17/7) tâm, nau nsôih joi nau kan nsum ân nau hun hao nâp nâp. Tâm nê, lah rjăp tâm 2 nkô| nau tơm lah rklaih nau ach o lam ntur neh n’hanh nkân nau rgâl mhe trok nar tâm năm 2030. Ntoh nau ta nar r[u\n, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban-ki-moon kuăl jă ăp dak ntoh nau kan lơn, tâm boh nsum n’hanh pă tơm prăk âk lơn tay ân nau kan hun hao nâp nâl bah lam ntur neh tâm 15 năm tât./.

                                                              Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương