Pơk uănh mông nar djăt: 17/4/2021

VOV4.M’nông: Du rơh mhe ân nau nâp nâl ndrel đăp mpăn bah nkuăl nsing tâm nau kan ryơk luật pháp lam ntur neh. Nê lah nau geh ndŏ mbơh jêh rơh tâm mâp bah N’gâng kan nchră nau 4 dak geh Síp, Hy lạp, ăp dak Tiểu vương quốc A-rập ndơn ngoai (UAE) ndrel Israel ta Paphos, Síp, lơ 16/4. Rơh tâm mâp lah rjăp nau n’hao nau tâm boh ndrel nau tâm gĭt rbăng tâm nkuăl gay pơk luh du nau rƀŭn ngăn, mô geh gay rdâng tay ăp dak êng, gay ntrŭt dăng nau rƀŏng tâm boh, đăp mpăn, nâp nâl ndrel ră njrăng bah nkuăl. Kruanh n’gâng kan nchră nau Síp lah rjăp lah nau dơi du trong gay râng rnglăp lah tơk ăp dak tâm dăch ndrel mô leo lăp kan tâm nau kan bah dak êng, ryơk nau ƀư tơm bah khân păng, ryơk luật pháp lam ntur neh ndrel rklaih nau kan đăp mpăn ăp nau tâm rkeh./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương