Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2021

VOV4.M’nông: Tâm 4 khay bôk năm, rnoh tăch luh bah n’gor Gia Lai ndâk geh âk đah nau hao bơi tât 48% rđil rơh aơ năm 2020. Yor ri, nau geh jêng lôch nkô̆ nau 610 rkeh đola tâm năm 2021 lah nau geh dơi. Aƀaơ, ăp ntil ndơh tăch âk ngăn ah n’gor hôm kơt lah cà phê, cao su, hồ tiêu, byăp play…Ăp ntil ndơ aơ geh tăch tâm bơi tât 40 dak. Ngăn lah, du đê̆ ntŭk kan geh tŏng nau dơi nau đă mpeh nau nâp kloh đah ăp ntŭk rvăt ndơ jêr ngăn kơt lah: Mỹ, EU, Nhật Bản. Ngăn lah cà phê đah rnoh tăch luh geh nklăp rlau 300 rkeh dola/năm. Lam n’gor geh nklăp 30 ntŭk kan râng tăch luh, tâm nê geh 1 1ntŭk kan tăch luh ndơ tuch tăm. Rnôk aơ nroh geh tăch luh âk bah ăp ntil ndơ tuch tăm geh rnoh nklăp 80%. Rđau kan n’gâng kan Công thương Gia Lai mhe pah kan đah ntŭk kan ƀư nau kan tăch luh ndơ gay ma năn ntơm gĭt ăp nau jêr, nau kol tâm nau ntrunh ƀư ăp ntrong kan, nau kơl an bah Ngih dak đah ăp nau kan tăch luh./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương