Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2021

 

VOV4.M’nông – Đah bôk nău “N’hao tâm boh kan ndrel nghị viện yor hun hao nâp nâl n’hanh rdâng đah duh jêr Covid-19 ta nkual 3 dak hun hao Campuchia-Lào-Việt Nam”, ôi 23/9, Rƀŭn nchră rơh tal 8 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 dak Campuchia-Lào-Việt Nam mpeh Nkual 3 dak hun hao, yor Quốc hội Campuchia ndâk ƀư tĭng trong pơk sŏng dăng. Mpôl ntoh măt Ủy ban Đối ngoại bah Quốc hội Việt Nam yor wa Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban ƀư Kruanh mpôl râng Rƀŭn nchră. Rƀŭn nchrăp ƀư kan ndrel khlay gay tâm pă nău blău ơm n’hanh mkra ăp nău ntul rlong  gay ntrŭt nsôr, ntop kơl 3 Chính phủ ndâk njêng du Nkual 3 dak hun hao uĕh lăng lơn, lơn lah rdâk nkra tay nău khuch bah Covod-19 ƀư đah ăp jâng wăng sa n’hanh nău rêh bah nuĭh ƀon lan tâm nkual, nkre n’hao ngăch plơ̆ tay nâm ơm tâm rgŏ năp.

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương