Pơk uănh mông nar djăt: 10/6/2021

VOV4.M’nông: Lơ 9/6, ta Hà Nội, N’gâng kan Công an ƀư rƀŭn Rnâng kan rđau nau kan ndâk njêng rnoh moh săk bah neh dak mpeh kon nŭih ndrel ntŭk ƀư nau kan pă ndrel mât căn cước công dân. Đại tá Tô Lâm, Uỷ viên Bộ chính trị, Kruanh N’gâng kan công an, Kruanh rnâng kan rđau kan ƀư tơm nar rƀŭn. Nchrăp, tât 8/6, N’gâng kan công an mra pă nklăp 90% rnoh moh săk nŭih tâm lam dak. Kruanh n’gâng kan Tô Lâm lah rjăp, Công an ăp rmôt, ăp n’gor lŏ mô dơi tơ tha, mô dơi tâm di nuih đah nau tă dơi geh ma ân geh nau nsôih gay ma ƀư jêh ăp nkô̆ nau nchrăp luh, bah năp măt lah ăp nau kan ndal ntơm rnôk aơ tât lơ 1/7, ndrel ăp nau kan mât ƀa ƀơ jêh ba kơi lơ 1/7. Ndrel đă N’gâng kan cảnh sát mât kan hành chính mpeh nau đăp mpăn nau rêh bonh đă Công an ăp n’gor ƀư jêh nau kan, tâm ban ndrel ntỏng kan ueh gay pă mrô moh săk nŭih ân ƀon lan tâm lơ 18/6/2021 tĭng nau kan rnoh moh săk ueh ri geh năl moh săk ta nê./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương