Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2020

VOV4.M’nông: N’gâng kan Lao động-thương binh ndrel Xã hội mhe mbơh Thủ tướng Chính phủ mpeh nau ntru\nh [ư nau ntru\nh mrô 42/NQ-CP lơ 9/4/2020 ndrel nau ntru\nh 15/2020/QĐ-TTg lơ 24/4/2020 mpeh ăp nau kơl an nu\ih [on lan mâp nau jêr yor geh srê Covid-19. Ti\ng nê, tât rnôk aơ, ăp nkuăl ho\ ân do\ng rnoh 15,8 rkeh nu\ih tâm ăp rmôt nu\ih mra geh kơl an, tâm nê rnoh nu\ih geh n’hâm đah cách mạng, nu\ih geh kơl an tâm nau rêh, nu\ih ach o, bơi ach o geh ân [ư lah 11,8 rkeh nu\ih. Nu\ih pah kan tâm ăp ntu\k kan, pah kan mô geh nau tâm ton rnôk pah kan, rnăk [ư nau kan tăch rgâl ti\ng rnoh bah 47 n’gor, nkuăl [on têh lah bơi tât 4 rkeh nu\ih. Rnoh prăk kơl an ân ăp nu\ih tât rnôk lơ 20/5 lah 17,5 rbăn rmen (ê geh n’ăp ma bảo hiểm roh kan pah lah 2000 rmen)./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương