Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021

VOV4.M’nông: Kơt tĭng hăn nsum đah mpeh bôk năp njrăng rdâng srê Covid-19, Công ty Điện lực Dak Nông mhe pă bơi tât 500 blah kho ao mât njrăng đah srê đah rnoh rlau 65 rkeh, ân ntŭk kan nkân njrăng srê ji bah n’gor ndrel ăp ntŭk kan kơl an dak si tâm nkuăl ƀon têh Gia Nghĩa, nkuăl Dak Song, Dak Mil. Bah năp nê, tâm khay 6, công ty hŏ tât khâl ndrel pă ân Ntŭk kan dak si nkuăl ƀon têh Gia Nghĩa, Ngih dak si Phường Nghĩa Tân 4 máy veh duh n’ik săk jăn, ăp ndơ dŏng gay ma nkhĭt kman ndrel âk bok put mbung dak si.

Ndrel ma nau pă ndơ dŏng dak si, Điện lực Dak Nông dôl ntrŭnh nau kan ân tâm ban nau đăp mpăn pă điện ân 155 ntŭk ngih dak si, ăp ntŭk nkhah rgum nŭih tâm n’gor. Dơi gĭt, ntơm rnôk geh srê Covid-19 ntoh tât rnôk aơ, PC Dak Nông nsôih, nchrăp, mât âk nau kan rƀŏng tât ƀon lan, nsum ty njrăng rdâng srê, rgop nau kơl an tâm tơm prăk rvăt vắc xin đah rnoh bơi tât 300 rkeh./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương