Pơk uănh mông nar djăt: 30/11/2021

 

VOV4.M'nông: Âk dak lam ntŭr neh hŏ n'glêh an ntĭl mpông n'har bri mô lah êt lhăt quy định uănh năl nuh srê tâm rnôk njêng săk mhe Omicron hŏ geh ta lĕ rngôch ăp châu lục. Lĕ rngôch geh tât ăp nuĭh sĭt bah nkual mpeh bah dâng châu Phi. Ntơm bah nar 29/11, Mỹ hŏ ntĭl tay mpông n'har bri đah dak bah dih đah ăp nuĭh tă sĭt bah dâng châu Phi. Hôm ta Israel, ntơm bah măng 28/11, lôch năl geh du hê nuĭh ntưp kaman njêng  săk mhe tâm rnoh ăp năch pâl nđaih tât bah Ma-la-uy, dak dja hŏ ntĭl ngăch mpông n'har bri đah lĕ rngôch ăp dak bah dih dĭl. Njuat hăn tâm ban kơt nê hŏ dơi ƀư đah Australia đŏng, ăp dak nkual kuel dak lêng, Maroc n'hanh âk dak châu Âu. Nhih pah kan dak si lam ntŭr neh uănh năl nău ntoh bah njêng săk mhe Omicron lah dŭt klach rvê. Rmôt nuĭh rnâng kan bah Nhih pah kan dak si lam ntŭr neh mbơh ăp rnoh rgum nchih nău lư bôk năp an saơ geh ma nău plơ̆ ntưp tay bah njêng săk mhe Omicron âk rlău đah ăp kaman njêng săk mhe êng ƀa ƀă./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương