Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2021


VOV4.Mnông –  Ôi 12/5, N’gâng kan Công an ƀư rƀŭn nchră trực tuyến lam dak mât uănh, jao nău kan n’hanh đă ƀư đăp mpăn rnă njrăng nar săch ntoh măt an Quốc hội khóa 15 n’hanh HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026. Tât râng n’hanh ntoh ngơi ntĭm rđău rƀŭn nchră, Kruanh Quốc hội, Kruanh Hội đồng săch ngih dak Vương Đình Huệ uănh lah prêh ăp nău geh, săk rnglăy, nău mĭn lor, nsrôih bah lam rmôt Công an ƀon lan n’hanh ăp rmôt tâm nău ƀư ăp nău đăp mpăn trong kan rnă njrăng, đăp mpăn Nar săch-nar rgum lam ƀon lan, rhŏ ƀư dơi rơh săch.

Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ ntoh ngơi ta rƀŭn

 

Wa Vương Đình Huệ lah rjăp an mât uănh jru đah nkô̆ nău, nău khlay bah trong kan đăp mpăn lĕ rngôch rnă njrăng, đăp mpăn nău săch. N’gâng kan Công an tâm rgop rjăp đah ăp gưl kan bah Hội đồng săch ngih dak, N’gâng kan mât njrăng bri dak, N’gâng kan dak si, N’gor ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban săch ăp gưl kơp uănh na nê̆ ăp nău kan tŏng ăp rnă njrăng, đăp mpăn n’hanh rhŏ ƀư lôch uĕh Nar săch.


Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương