Pơk uănh mông nar djăt: 29/5/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           30→32đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:         21→23 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               29→31 độ C, êng nkual cheo reo 34→36 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:            20→22 đô| C; êng nkual Cheo reo 24→26 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                    30→32 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                 21→23 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                          29→31đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                       20→22 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              28→30 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 24→26đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        19→21 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15→ 17đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương