Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021


VOV4.M’nông – Groi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Kruanh Ban ntĭm rđău rgâl mhe, hun hao wăng sa nsum, kan ndrel nkre an trong nchrăp n’glôch jêh 10 năm ƀư tĭng Luật Hợp tác xã năm 2012. Nău ŭch gay n’glôch jêh, uănh lah ăp săk rnglăy dơi geh, ăp nău ê hŏ dơi ƀư n’hanh nkô̆ nău bah nĕ rhoăt tay nău blău ơm tâm rmôt kan ƀư tĭng Luật Hợp tác xã năm 2012; dăn đă ăp trong dôh rklaih âk jêr jŏt, wăk kol gay n’hao uĕh nâp, săk rnglăy trong kan mât uănh ngih dak mpeh wăng sa nsum, HTX, dăn đă Chính phủ, Quốc hội nkra rgâl, ntop tay Luật HTX n’hanh lôch uĕh ăp sam ƀŭt pháp luật tâm di nău đă ngăn mpeh hun hao wăng sa nsum, HTX. Bah meng nĕ, uănh lah ăp săk rnglăy dơi geh, ăp nău hôm e mô hŏ dơi ƀư, mô hŏ tâm ban ŭch, tâm ban bah Luật HTX năm 2012 tâm trong pháp luật; rhoăt ăp nkô̆ nău, nău nti blău ơm n’hanh dăn đă ăp trong mkra dôh rklaih jêr jŏt, mât uĕh ăp săk rnglăy dơi geh, n’hao săk rnglăy ƀư tĭng Luật HTX.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương