Pơk uănh mông nar djăt: 13/4/2021

 

VOV4. M’nông: Rnoh nchih rgum bah Ntŭk mât kân kop ji n'gor Dak Lak an gĭt, ntơm bah bôk năm tât aƀaơ, lam n'gor năl geh 341 nuĭh ji jâng ti mbung, hao bơi 3,5 tơ̆ rđĭl đah ndrel khay dja năm 2020, tâm nê geh du hê nuĭh khĭt. Rnoh âk nuĭh ji ntoh nchah nchrai ta lĕ rngôch ăp nkuâl, thị xã, nkual ƀon têh n'hanh hao ngăch tâm ăp pơh mhe aơ đah rĭng ăp pơh năl geh bơi 40 nuĭh ji mhe. Ntŭk rgum mât kân kop ji n'gor an gĭt, gay lor nchrăp njrăng n'gang nău ji jâng ti mbung, nuĭh ƀon lan ân dơi tĭng ƀư: way rao ti âk tơ̆ tâm nar ma si ƀu ta mboi dak hoch, lơn lah lor rnôk gâm ndơ sa, lor rnôk an kon se sa, lor rnôk ut pư kon se, lôch rnôk hăn ăch chrach mô lah tơh bok ao, jut rao kloh an kon se. Nkre tĭng ƀư jăp ngêt duh sa sĭn way rao kloh ndơ nhŭp pah ăp nar kơt ndơ pâl, ndơ dŏng nti, pŭn nhŭp mpông, rbong ntung gung, jay sàn prêh, măt nsưng mpan ma dak si puh nkhĭt kaman./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương