Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2022

VOV4.Mnông-Thư ký báo chí Nhà Trắng – nuĭh ntoh ngơi chính phủ Mỹ Jen Psaki ndơ̆ nău mbơh, lah geh ăp mpôl tahen kan êng bâh Nga hăn tât nkual n’har bri Ukraine rĭ mbra geh tâm rdâng đah nău tât kan ngăch bâh mpeh Mỹ n’hanh ăp dak kan ndrel. Wa bu ur Gien Psaki an gĭt đŏng, nău pah kan ƀư tâm rkeh bâh Nga mô dơn lah ăp nău pah kan tahen, ma geh nđâp rlu lơh mạng mbra geh tâm rdâng nău đŏng. Mpôl kan mbơh nău rmôt kan ndrel châu âu EU Mỹ, ntŭk kan Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO n’hanh ntŭk kan rnă njrăng n’hanh tâm kơl châu âu OSECE lĕ leo ƀư tâm nchră mpeh nkô̆ nău ta Nga n’hanh Ukraine.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương