Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

 

VOV4.M'nông:  Kêng măng 10/6, ta Jay Quốc hội hŏ ƀư rơh hop mbơh Nghị quyết bah Hội đồng Bầu cử gưl neh dak mpeh jêh geh ƀư rơh bầu cử n'hanh săk ăp nuĭh dơi lăp đại biểu Quốc hội khóa XV. Tĭng nê, 499 nuĭh dơi lăp đại biểu Quốc hội khoá XV. Lah ta rơh ntơm hop báo, wa Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Groi Kruanh rnâng kan Quốc hội, Groi kruanh Rnâng kan Hội đồng bầu cử gưl neh dak lah rjăp rơh bầu cử ƀư tâm nău rhơn nđơr, ƀon lan ƀư tơm, geh nău tâm ban, di pháp luật, đăp mpăn, mpêt nkrem, geh nău dơi uĕh lăng, jêng nar rgum têh ngăn bah lam ƀon lan 99,6% lĕ rngôch rnoh nuĭh hăn bầu cử. Wa Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn Phòng Hội đồng Bầu cử gưl neh dak an gĭt, rơh bầu cử hŏ sơch tŏng rnoh 500 đại biểu Quốc hội. Yơn lah, rnôk uănh năl di nuĭh dơi lăp sơch, Hội đồng Bầu cử gưl neh dak ta rơh hop tâl 6 n'glêh an mô kơp dơn nău dơi đại biểu yor mô tŏng ăp rnoh tĭng di nău way đah 1 hê nuĭh, ta đơn vị mbrô 1 ta n'gor Bình Dương.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương