Pơk uănh mông nar djăt: 15/7/2015

VOV4.M’nông: Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki Mun nar ntri, 14-7, an g^t, lam ntu\r neh dôl kalơ trong r[o\ng hăn tât du rơh mô hôm geh AIDS lôch rnôk nhih pah kan njrăng n’gang AIDS bah Liên hợp quốc (UNAIDS) an g^t rnoh nu^h ji mhe le\ hu\ch 35% rđ^l đah a[aơ 15 năm. Ndrel đah nău lư geh nău mpo\ng mpeh trong r[o\ng hu\ch rnoh nu^h ji, nhih pah kan njrăng n’gang AIDS bah Liên hợp quốc ôp kuăl dak bah dih rgop tay prăk kaih gay jut jăng dơi AIDS bah năp năm 2030. T^ng nău mbơh bah nhih pah kan njrăng n’gang AIDS bah Liên hợp quốc mbơh nar ntri, 14-7, ta Geneve, Thuỵ Sỹ, rơh rdâng lơh AIDS geh nău dơi ue\h kơp ntơm bah rnôk geh dak si cho\l dơi đah kaman năm 1996. Yơn mô ho\ di lah dak si săm bah, dak si dăng cho\l đah kaman mbra [ư mbrơi rgâl bah HIV jêng tât AIDS ta nu^h ji./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương