Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2021

 

VOV4. M’nông: Chính phủ neh dak Libya rhơn rnê nău ŭch kơl n'hanh kơp dơn bah Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đah ăp nhih pah kan ndơ̆ rgâl ta dak dja, nkre ton ƀư rơh bầu cử di nar ton. Chính phủ neh dak Libya lah rjăp mbra ntop kơl Ủy ban bầu cử ƀư rơh bầu cử di nar ton, ton nta trong dơh an nău ƀư ăp rơh bầu cử tổng thống n'hanh quốc hội tâm khay 12 tât geh nău tâm ban. Chính phủ neh dak Libya lah rjăp nău khlay bah nău nkra bah tâm rkeh rnoi nuĭh, rhơn rnê nău n'glêh an bah Hội đồng Bảo an đă mpôl hăn groi nđôi rlu pănh ta Libya. Libya kuăl jă Hội đồng Bảo an ntop kơl mprơh sĭt tahen hăn manh lơh luh bah dak dja đŏng./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương