Pơk uănh mông nar djăt: 1/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 30/6, ta nkuăl [on têh Đà Lạt, UBND n’gor Lâm Đồng ho\ [ư r[u\n nchră nau kan tăch rgâl tal bôk năp-năm 2020. Êp ăp nau geh nchră ueh tâm nau pơk trong nơih gay ăp ntu\k kan tăch rgâl ntru\t dăng nau kan ê nkra ndrel hun hao, âk nau rgop ân lah nau ntru\nh [ư mpeh tơm prăk  ân manh bah ăp ntu\k kan bah n’gor Lâm Đồng hôm âk nau ko\ kol, [ư jêr ndrel jêr geh manh.

Nau kan duh lơn rlau ma nê, ăp ntu\k kan dun mbơh nau ntu\ng kăl si, in tih neh bri tâm ăp ntu\k manh bri. Ta nar tâm nchră, ntoh măt ăp ntu\k kan n’gâng kan bah Lâm Đồng ho\ ơh ăp nau kol, nkre nti\m mbơh ăp nhoat gay doh rklaih nau jêr ân ntu\k kan tăch rgâl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương