Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021


VOV4.M’nông – Nar dak si n’gor Lâm Đồng dôl nchih săk n’hanh ƀư trong nchrăp chuh vaccine njrăng n’gang srê Covid-19 rơh tal 5 ta n’gor, đah dĭng lĕ bơi 36.000 dĭng. Đah nău ŭch njrăng n’gang srê Covid-19 đah nău dŏng vaccine an ăp nuĭh tĭng Nghị quyết 21 bah Chính phủ. Tâm nĕ, kơl lor 100% nuĭh lĕ chuh nglai 1 n’hanh 95% nuĭh geh bah rnoh âk ngăn tât ăp rnoh jêh nĕ dơi chuh nglai 1 an nuĭh ƀon lan ta ntŭk.

Lâm Đồng ntơm chuh vaccine rơh 5 an nuĭh ƀon lan ta n’gor

 

Tĭng n’gâng kan dak si n’gor Lâm Đồng, trong kan chuh vaccine rơh 5 nchrăp dơi ƀư tâm 2 rơh n’hanh jêh bah năp khay 8/2021. Gay chuh njrăng n’gang ƀư đăp mpăn n’hanh tŏng ăp trong kan njrăng n’gang srê, nău chuh ƀư ta ăp ntŭk ƀư chuh lĕ mbơh tŏng ăp ndơ chuh ta ntŭk, geh: Ngih dak si Đa khoa n’gor, Ngih dak si Đa khoa 2 Lâm Đồng, Ngih dak si Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, Ntŭk uănh nđôi kop ji n’gor Lâm Đồng n’hanh ngih dak si 12 nkuăl, nkual ƀon têh tâm n’gor.


Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương