Pơk uănh mông nar djăt: 17/4/2021

 

VOV4. M’nông: Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình nar ntri (16/4) hŏ geh rơh tâm nchră đah ăp kruanh rđău kan Pháp, Đức nchră mpeh nkô̆ nău rgâl duh nđik trôk nar. Tĭng nuĭh ntơh ngơi Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, rơh tâm nchră đah Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình đah Thủ tướng Đức Angela Merkel n'hanh Tổng thống Pháp  Emmanuel Macron ƀư ma trong pơk sŏng dăng bah ngai. Yơn lah, tĭng ndơ nkoch trêng nău lư Pháp rơh tâm nchră mbra mô dơi uănh lah tâm nchră gưl têh, ma dơn lah rơh nchrăp bah năp Tâm nchră gưl têh pơk sŏng dăng mpeh rgâl duh nđik trôk nar tă bah Mỹ ƀư tơm tâm  pơh bah kơi tay dơm. Lĕ 3 kruanh dja gŭ tâm rnoh 40 kruanh rđău kan lam ntŭr neh dơi Tổng thống Mỹ Joe Biden jă râng Tâm nchră gưl têh pơk sŏng dăng mpeh rgâl duh nđik trôk nar mbra ƀư ntơm bah nar 22 tât 24/4 tât Nkhêp geh nar play neh./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương