Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021

 

         VOV4.M'nông: Ôi ntri (10/6), ta Jay Quốc hội, ƀư rơh hop tâl 7 bah Hội đồng bầu cử gưl neh dak. Kruanh Quốc hội, Kruanh hội đồng bầu cử gưl neh dak Vương Đình Huệ ƀư tơm rơh hop. Lah ta rơh hop, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ an gĭt, lôch rnôk nchrăp jŏ âk na nê̆, khoa học n'hanh blău ƀư mhe tâm ban kơt hăr blău, rơh bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ăp gưl ƀư tâm rơh khuh n'gôr, rhơn nđơr, geh nău tâm ban, di pháp luật đăp mpăn mpêt nkrem, geh nău dơi dŭt uĕh lăng.

Ta rơh hop dja, Hội đồng bầu cử gưl neh dak hŏ an nău rgop n'hanh n'hơr ti uănh an dŏng si ƀŭt n'glôch jêh rơh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15; Nghị quyết mbơh jêh sơch săk ăp nuĭh dơi lăp đại biểu Quốc hội khóa 15. Mpeh trong nchrăp, mông nar, ntil nuĭh râng, nkô̆ bôk nău tâm nchră lam dak n'glôch jêh rơh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đại biểu Hội đồng nhân dân ăp gưl năm kan 2021-2016, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ dăn đă mbra ƀư tĭng trong pơk sŏng dăng tât 63 n'gor, nkual ƀon têh. Tâm nchră nchrăp ƀư tâm nar 15 khay 7 năm 2021.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương