Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021

VOV4.M’nông: Kêng măng 4/8, ta Hà Nội, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ hŏ ƀư tơm nar rƀŭn mâp măt cán bộ, nai dak si ăp ngih dak si Trung ương n’hao nau kơl an ân nkuăl ƀon têh Hồ Chí Minh ndrel ăp n’gor mpeh ba dâng njrăng srê Covid-19. Ntoh măt ân rđau kan Đảng ndrel Ngih dak ntoh nau ta nar rƀŭn, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ ntoh nau rhơn rnôk geh mâp măt ăp nŭih cán bộ, nai dak si ntoh ân bơi tât 3000 nai dak si nchrăp hăn kơl an nau njrăng, rdâng srê Covid-19 ân nkuăl ƀon têh Hồ Chí Minh ndrel ăp n’gor mpeh ba dâng.

Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ rhơn ăp nŭih cán bộ, nai dak si lŏ ƀư rêng nuih n’hâm nai dak si kơt me deh, ƀư ueh nau dơi, nau blau kan gay ma mât chăm, săm ân nŭih ji, rgop nau ƀư ndrel ăp n’gor, nkuăl ƀon têh ntrŭt jăng lơi srê, nkân njrăng ndrel mpuh n’hât srê ơm jêh nau kan, ơm sĭt ma rnăk vâl, nkre rnơm lah, đah nau lăp kan bah lam ntrong kan chính trị, ăp n’gor mpeh ba dâng mra ơm geh nau ueh nâm ơm./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương