Pơk uănh mông nar djăt: 27/3/2021

VOV4.M’nông: Ôi lơ 26/3, ta rơh rƀŭn nchră mpeh nau kan chuh vắc xin njrăng srê Covid-19 Kruanh n’gâng kan Nguyễn Thanh Long mbơh, rơh rlau aơ, phung he dôl nkân njrăng srê geh nâp tâm rơh 3 srê Covid-19. Rơh srê tal 3 ma nau tơm lah Hải Dương geh du đê̆ nŭih ntưp âk, tât rnôk aơ hôm geh du đê̆ nŭih ntưp tâm âk ntŭk nơm dôl ma nkhah, joi yơn rnôk geh du đê̆ n’gor, ntŭk ê geh saơ njrăng nâp. Yơn lah, kruanh n’gâng kan dak si kŏ rvê tât nau kan ân geh ntoh tay srê Covid-19 rơh tal 4 tâm dak nơm đah nau tât hô ndrel geh nau mpơl, yor tâm rnôk ăp dak tâm nkuăl srê hôm jêr. Yor ri, n’gâng kan dak si đă ăp n’gor ntrŭnh ân rjăp nau kan njrăng rdâng srê tĭng nau rđau đă bah Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Rnâng kan rđau nau kan bah neh dak mpeh nau njrăng, rdâng srê bah N’gâng kan dak si mpeh nau xét nghiệm, uănh, joi, nkhah, săm./.

Nŭih rblang: H’Thi 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương