Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021

VOV4.M’nông: Ôi lơ 13/5, ta Dinh Thống nhất, Nkuăl ƀon têh Hồ Chí Minh, Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc vơt rmôt kan ntoh măt Hội đồng qunả trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam di rnôk Lễ phật đản 2021-Phật lịch 2565 yor Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Kruanh Hội đồng trị sự, leo bôk ndrel ăp nŭih tâm Rnâng kan Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam. Năm aơ, tăng ni, phật tử Việt Nam mra rhơn Lễ Phật Đản 2021.

 

 Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc vơt rmôt kan ntoh măt Hội đồng qunả trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam

 

  Tâm nuih n’hâm geh tâm nkhah gay nkre đăp mpăn nau njrăng rdâng srê ji, nkre leo nsĭt nau khlay mpeh nuih n’hâm ân ƀon lan, njêng nau mĭn ueh, nsôih rlet rklaih nau jêr tâm nau rêh ndrel nsum tu hun hao neh dak. Kruanh dak rnơm lah ndrel ŭch Giáo hội phật giáo Việt Nam lŏ ƀư ueh nau kan, nau rnơm bah nơm tâm nau n’hao nau ndâk nau tâm rnglăp lam rnoi mpôl, tâm rnglăp ăp mpôl chroh, ƀư ueh n’hâm dăng bah mpôl chroh, bah nau ơm gay hun hao neh dak./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương