Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

VOV4.M'nông: Kêng măng 3/8, ta Nhih pah kan kruanh dak, Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc mâp măt ăp nuĭh ntoh lư tâm nău tĭng ƀư rnoh tât kan ndrop bah n'gâng kan cheh tanh Việt Nam. Lah ta rơh mâp, Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc hŏ njuăl nău ôp khâl tât lĕ rngôch công nhân, nuĭh kan lam n'gâng kan choh bok ao Việt Nam dôl tâm rdâng đah âk jêr jŏt ntul rlong tă bah nuh srê Covid-19.

Kruanh dak lah rjăp, tâm rnôk nuh srê, lah ăp n'gâng kan rlu lĕ da dê, ri neh dak mbra mâp dŭt âk jêr jŏt. Jêng ăp nuĭh ntoh lư bah n'gâng kan choh bok ao lah ndơ an saơ, tâm jêr jŏt geh âk nuĭh ntoh lư nsan hao, rlău dơi jêr jŏt, geh trong leo ƀư nsĭt geh nău dơi gay nkre mât njrăng n'hâm suan bah công nhân, nkre mât mbro nău kan, nkre rvê nău rêh an công nhân nuĭh kan. Lam n'gâng kan mhe geh 209 nuĭh lah F0 dơm, jêng saơ trong ntĭt leo kan nkre tâm rgop uĕh đah nău kan n'hanh mât njrăng n'hâm suan, lah ăp trong ntĭt leo kan mbra rêng lam tât ăp n'gâng kan êng ƀa ƀă./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương