Pơk uănh mông nar djăt: 8/4/2021

VOV4.M’nông: Di nar lam ƀon lan yur mham kơl an 7/4, đah nkô̆ “Yur mham kơl an-pă ân nau rêh”, Rnâng kan rgŏ jă yur mham kơl an bah n’gor Kon Tum ƀư nau rgum râng kơt tĭng bah rhiăng nŭih râng yur mham kơl an. Năm 2020, du khay rmôt kan Chữ thập đỏ n’gor tâm rgop nsum đah ăp rmôt kan ƀư ntơm 3 tât 5 tŏ yur mham kơl an ndơn geh rlau 5.300 đơn vị mham rlet nau nchrăp luh.

Ndơn mham tă bah nŭih kơl an.

Aƀaơ, lam n’gor geh rlau 9000 nŭih đăng ký yur mham kơl an, mât 7 rmôt kan yur mham kơl an ndrel Ngân hàng mham kơl rêh ân rlau 480 nŭih râng mra yur mham kơl nŭih lah geh nau tât ndal. Jêh rnôk rƀŭn kơt tĭng nar lam ƀon lah yur mham kơl an lơ 7/4, Ngih dak si Đa khoa n’gor Kon Tum ƀư ndơn ta ntŭk rlau 200 đơn vị mham ntơm nŭih yur kơl an./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương