Pơk uănh mông nar djăt: 17/4/2021


VOV4.M’nông – Tổng thống Iran Hassan Rouhani lĕ jăng lơi nău klach rvê mpeh trong nchrăp ƀư sâm geh Uranium hao rnoh kloh uĕh 60% bah Iran n’hanh mĭn lah dak aơ mô joi trong hun hao bom hạt nhân. Ntoh ngơi đah Hãng thông tấn IRNA, wa Hassan Rouhani djôt dơn nău rgop an lah nău ƀư sâm geh Uranium hao 60% lah du ndơ gay geh tât 90%, pơk trong an nău nkra njêng bom nguyên tử. Lah ŭch Iran dơi ƀư sâm geh Uranium hao 90%, yơn dak aơ mô joi nkô̆ nău hun hao bom hạt nhân. Rlău ma nĕ tay Tổng thống Hassan Rouhani ŭch Mỹ an plơ̆ tay tâm ton hạt nhân năm 2015 n’hanh jăng lơi ăp nău rmal dun Iran.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương