Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021

VOV4.M’nông: Ôi lơ 4/8, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam, Kruanh Rnâng kan rđau nau kan bah neh dak mpeh nau njrăng, rdâng srê Covid-19 nkre pah kan đah N’gâng kan rđau kan njrăng rdâng srê nkuăl ƀon têh Hà Nội ntoh nau ta nar rƀŭn, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam lah rjăp, Hà Nội mro lah nkuăl geh tât srê hô. Rơh rlau aơ, lam ntrong kan chính trị ndrel ƀon lan Hà Nội mro geh âk nau nsôih, nsôih gay ma nkân njrăng, rdâng srê ji. Nkuăl ƀon têh Hà Nội hŏ geh nau kan tâm di, blau mhe tâm nau ƀư ăp nau kan njrăng, rdâng srê. Groi Thủ tướng mbơh, Rnâng kan rđau nau njrăng, rdâng srê Covid-19 ndrel Hà Nội geh nau tâm rgop ngăn. Nsing tâm nau mbơh bah ntŭk kan nkoch mbơh nau ngăch mpeh nau njrăng rdâng srê, Rnâng kan rđau nau kan, ngăn lah Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam hŏ tâm nchră đah rđau kan Nkuăl ƀon têh Hà Nội, mbơh Thủ tướng Chính phủ ndrel tâm ban nau ntrŭnh nau rđau rmô 16 CT-TTg bah Thủ tướng Chính phủ./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương