Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021


VOV4.M’nông – Ôi 4/8, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam, Kruanh ban ntĭm rđău ngih dak njrăng n’gang srê Covid-19 lĕ uănh nđôi ta ntŭk chuh bah quận Cầu Giấy, uănh nđôi nău ƀư tĭng gŭ srang tâm ƀah ta du đêt nău kan n’hanh uănh nđôi trong kan njrăng n’gang srê Covid-19 ta du đêt ntŭk nchoeng n’gang, nkhah êng rgum ta nkual ƀon têh Hà Nội. Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam kơp dơn Nkual ƀon têh Hà Nội ƀư ntŭk chuh tŏng ăp uĕh ăp ndơ njrăng n’gang srê, ntŭk ntô aih hvi, đăp mpăn tâm gŭ srang kon nuĭh n’hanh ƀư tĭng mbơh săk soan tŏng ăp. Đah mbơh ƀư ăp trong joi, uănh năl mham, nkhah êng gay nchoeng nkual, ƀư kloh ăp ntŭk srê, Groi Thủ tướng ntĭm rđău an ƀư tĭng ndăn, mkra lôch, gay ŭch ndâk njêng ăp nkual đăp mpăn nâp rjăp, nchoeng ngăch ăp ntŭk srê têh, ntơm ndơ̆ ăp nkual geh âk, dŭt âk mpeh rnoh đêt lơn n’hanh jêng nkual đăp mpăn plơ̆ tay. Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam lah rjăp ăp trong njrăng n’gang srê an geh tam ngăn.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương