Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2021

VOV4.M’nông:  Ôi lơ 12/5, Groi kruanh Quốc hội Nguyễn Đức Hải ndrel ăp nŭih kan ntoh măt Quốc hội gưl XV geh nar mâp nŭih cử tri, bonh đă nau săch kan tĭng nau ƀư trực tuyến tâm ntŭk săch mrô 3, n’gor Quảng nam. Ntơh măt ăp nŭih ân geh săch lăp kan ntơh măt Quốc hội gưl XV, Groi Kruanh Quốc hội Nguyễn Đức Hải ryơk ăp nau kơp dơn geh nau ŭch bah cử tri ndrel ma ăp nŭih, lah rjăp lah geh dơi săch lăp kan ntơh măt Quốc hội gưl XV mra nsôih nchiăr nti.

 

Groi kruanh Quốc hội Nguyễn Đức Hải ndrel ăp nŭih kan ntoh măt Quốc hội gưl XV geh nar mâp nŭih cử tri

 

  Tâm boh rjăp, joi gĭt kloh nau ŭch, nau mĭn bah cử tri, rgum nau đă ndrel ma mbơh ân ngăn, năn ăp nau rgop nau đă bah cử tri đah Quốc hội. Groi Kruanh Quốc hội Nguyễn Đức Hải ân lah, nau rnơm bah cử tri lah nau bonh đă gay ăp nŭih lŏ chiăr nti, n’hao nau blau lí luận ndrel nau ngăn, ƀư jêh nau kan geh jao, Ton mra lŏ ƀư ân tâm di ngăn nau kan bah nơm tĭng ăp năm, tâm lôch năm kan./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương