Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021

VOV4.M’nông: Ôi lơ 13/5, Rmôt kan mêt uănh bah Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội, Hội đồng săch kan neh dak yor Groi kruanh dak, Groi kruanh Hội đồng săch kan neh dak Võ Thị Ánh Xuân ƀư kruanh rmôt pah kan đah n’gor Dak Nông mpeh nau săch kan ntoh măt Quốc hội gưl XV ndrel ntoh măt HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026. Mbơh nau bah Uỷ ban săch kan n’gor Dak Nông mbơh, săch kan ntơh măt Quốc hội tâm n’gor, geh 2 rmôt kan ndrel ntơh măt geh săch lah 6.

Rmôt kan mêt uănh bah Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội, Hội đồng săch kan neh dak hăn kan tâm n'gor Dak Nông

 

  Săch ntoh măt HĐND gưl n’gor geh 14 rmôt ndrel ntơh măt geh săch lah 52, gưl nkuăl lah 78 rmôt kan ndrel ntơh măt săch lah 272, gưl xã lah 569 rmôt ndrel ân geh săch lah 1.779. Ta nar pah kan, Groi Kruanh dak, Groi Kruanh Hội đồng săch kan neh dak Võ Thị Ánh Xuân nkah gay nar săch kan geh nau ueh đăp mpăn tâm rnôk srê Covid-19 dôl geh tât jêr, n’gor Dak Nông ân geh n’hao nau mât đăp mpăn nau rêh jêng ndrel ân geh ƀư ueh nau kan njrăng rdâng srê gay ƀon lan ŭch nau hăn săch./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương