Pơk uănh mông nar djăt: 30/11/2021

 

VOV4.M'nông: Tĭng nău đă bah Pháp, Nhih pah kan mât njrăng n'har bri n'hanh kơh dak lêng châu Âu  (Frontex) hŏ ŭch n'hao ndeh păr hăn groi nđôi n'hoch nuĭh ntrơn du hăn rlău yơn dak lêng Manche đah Anh n'hanh Pháp. Nău mbơh dơi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmani ndơ̆ luh lôch rơh tâm nchră đah ăp Bộ trưởng mât uănh nuĭh lăp gŭ Đức, Hà Lan n'hanh Bỉ, 4 nar lôch rnôk nău tât krit nji nuĭh ntrơn du ta yơn dak lêng Manche ƀư 27 nuĭh khĭt. Puăn dak hŏ tâm ban ŭch n'hao dăng tâm boh tâm rơh rdâng lơh tay ăp mpôl leo njŭn nuĭh mô geh nău way hăn rlău dak lêng klach rvê nking đah Pháp n'hanh Anh dja. Tĭng nê, nhih pah kan mât njrăng n'hanh n'har bri châu Âu mbra n'hao ndeh păr groi nđôi ndăng măng nar gay ntop kơl cảnh sát Pháp, Hà Lan n'hanh Bỉ.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương