Pơk uănh mông nar djăt: 11/6/2021


VOV4.M’nông – Ôi 10/6), Tập đoàn Phongsubthavy bah Lào lĕ tât Đại sứ quán Việt Nam ta Lào an ntĭt mpơl du đêt ndơ dak si n’hanh prăk măt khlay 1 rkeh đôlar ntop kơl Chính phủ n’hanh nuĭh ƀon lan Việt Nam nchrăng n’gang srê Covid-19. Ndơn măt Chính phủ n’hanh nuĭh ƀon lan Việt Nam, Đại sứ Việt Nam ta Lào Nguyễn Bá Hùng lĕ dơn ndơ geh âk nkô̆ nău bah Tập đoàn Phongsubthavy, yor wa Phongsavanh Senaphuan-Kruanh Tập đoàn an.

Doanh nghiệp Lào ntop kơl 1 rkleh đôlar kơl Việt Nam nchăng n’gang srê

 

Geh âk ndơ dak si khlay 500.000 đôlar kơt 50.000 bok put mbung dak si, 25.000 dĭng dak rao kaman, 1000 blah kho ao n’gut, 200 nsưng ji.... ndrel 500.000 đôlar prăk măt ntop kơl prăk nkrem vaccine tă bah Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính rgŏ jă. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng an lah, nău kơl aơ lah dŭt uĕh bah nău tâm boh dăch dêh têh, nău tâm rnglăp têh, kan ndrel lĕ rngôch đah 2 dak Việt Nam-Lào.

 

          Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương