Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2021


VOV4.M’nông - Công ty Điện lực Dak Nông mhe ngăch mkra 2 nău khuch trong điện, tŏng ăp đăp mpăn rhŏ an nuĭh dŏng. Na nê̆, ta nŭng nar 10/5, du rơh sial rwănh blông lĕ ƀư plôk chor jay bah nuĭh ƀon lan n’hanh chôt tơm si bah dâng điện, ƀư nset điện ta xă Nhân Đạo, nkuăl Dak Rlâp.

Nău khuch ndeh rdêng ndơ dô̆t tăch trong rse n’hanh pă n’gâng điện ta Dak Song

 

Dơn nău mbơh, phung pah kan Điện lực Dak Rlâp lĕ ndơ̆ ndeh mpư n’hanh ăp ndoh ndơ hăn ta ntŭk nkra, pơk tay điện an nuĭh ƀon lan rnôk 3 mông kêng măng ndrel nar. Bah năp nĕ, rnôk 10 mông nar 4/5, ta trong hăn tâm nkuăl Dak Song-Tuy Đức, du bôk ndeh rdêng ndơ yor rdêng âk ir lĕ kol trong rse điện hạ thế ƀư tăch rse, pă n’gâng điện n’hanh nsoet n’gâng trạm biến áp T70. Nău khuch ƀư nău pă điện an rlău 5.200 nuĭh geh khuch. Yor nê, Điện lực Dak Song an rgum lĕ nuĭh, ndeh gay ngăch nkra. Tât 1 mông kêng măng ndrel nar, phung pah kan điện lực lĕ nkra jêh nău khuch n’hanh ngăch pơk điện.


 

                                      Nuĭh răk rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương