Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

VOV4.M'nông: UBND nkual ƀon têh Gia Nghĩa (Dak Nông) an gĭt, mpôl kan dơi kan mhe ban saơ 10 nuĭh dơi 2 hê nuĭh ƀĭt ndeh "rong an soih" rdeng bah nkual geh nuh srê sĭt ta nkual ƀon têh Gia Nghĩa mô mbơh ngăch dăng n'hâm suan ta măng 1/8. 10 nuĭh dja lah ƀon lan rnoi mpôl đê̆ ntơm bah 18- 24 năm deh, geh hộ khẩu ta nkuâl Lắk, n'gor Dak Lak dôl hăn jâng bah Bình Dương. Tâm măng, 2 hê nuĭh ƀĭt ndeh n'hanh 10 nuĭh nkoch bah lơ nê hŏ ngăch an gŭ rgum êng ta nkual an gŭ rgum êng ta nkual ƀon têh Gia Nghĩa sŏk mham uănh năl kaman SARS-Cov-2. Nkre, Ƀan rđău đă njrăng, n'gang nuh srê nkual ƀon têh Gia Nghĩa hŏ đă rmal ngăch 2 hê nuĭh ƀĭt ndeh n'hanh nuĭh tơm ndeh rdeng ndơ BKS 48C- 045.83 tĭng di nău way, lah geh an ntưp rêng nuh srê mbra dăp rgum tay si ƀŭt rmal tĭng luật. Đah 10 nuĭh ƀon lan bah Dak Lak, nkual ƀon têh Gia Nghĩa mbra kan nsum đah n'gâng kan ta ntŭk gŭ bah khân păng gay nkra nău tih ăp quy định mpeh njrăng, n'gang nuh srê Covid-19./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương