Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021


VOV4.M’nông – Ôi đaơ, 4/8, n’gor Dak Lak lĕ ƀư wơt dơn 59 nuĭh ƀon lan lah nuĭh pah kan dôl rêh ta nkual ƀon têh Hồ Chí Minh plơ̆ sĭt ƀon n’hanh ƀư nkhah êng rgum tĭng nău ntrŭnh. Khân pơng lah ăp nuĭh pah kan ta Công ty TNHH Worldon Việt Nam, ta nkual Công nghiệp Đông Nam nkuăl Củ Chi, nkual ƀon têh HCM ŭch dơi sĭt ƀon tơm.

Dak Lak wơt dơn tay 59 phung pah kan bah nkual ƀon têh Hồ Chí Minh sĭt ƀon lan

 

Gay nta an ăp nuĭh pah kan aơ dơi sĭt ƀon tơm nơih, đăp mpăn, nkual ƀon têh Hồ Chí Minh lĕ ntĭm rđău ăp ntŭk kan ƀư test ngăch Covid-19 an ăp nuĭh kan; Mpôl mât uănh nkual Công nghiệp Đông Nam, nkuăl Củ Chi ndrel Công ty TNHH Worldon Việt Nam pă 3 bôk ndeh rdêng phung pah kan n’hanh du bôk ndeh rdêng ndeh  sĭt jao an n’gor Dak Lak. Rnôk ăp phung pah kan sĭt tât ntung 14 ta xă Hòa Phú, nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột, rmôt cảnh sát ntung trong lĕ wơt n’hanh leo trong hăn tât ntŭk nkhah êng rgum bah n’gor ta Ký túc xá Trung tâm Anh ninh quốc phòng-Ngih sam ƀŭt Đại học Tây Nguyên.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương