Pơk uănh mông nar djăt: 10/6/2021

 

VOV4.M'nông:  Rlău 1.800 kon se nti THCS ta Dak Lak mhe râng Rơh thi sơch lăp nti tâm jrô 10, năm nti 2021 - 2022 bah bar nhih nti mha êng: Nhih nti THPT Chuyên Nguyễn Du n'hanh THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng. Rơh sơch lăp nti jrô 10 năm aơ ta Dak Lak dơn geh 2 nhih nti dơi ƀư thi sơch lăp dơm, nê lah nhih nti THPT Chuyên Nguyễn Du, nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột, n'hanh nhih nti trung học phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng.

Tâm rnoh 1.839 nuĭh râng đăng ký thi, 2 nhih nti sŏk rnoh âk 550 kon se lăp nti. Rlău ma bar nhih nti dơi an sơch lăp nti, năm aơ, ăp nhih nti trung học phổ thông êng ƀa ƀă ta Dak Lak ƀư uănh năl sơch lăp da dê. Ăp nhih nti THPT, nhih nti phổ thông rgop pe gưl bah dih ngih dak, nhih nti Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên n'hanh nhih nti THPT Thực hành Cao Nguyên, dơi ƀư sơch lăp nti êng, nsing kalơ trong nchrăp sơch lăp nti hŏ dơi UBND n'gor Dak Lak uănh an ƀư./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương