Pơk uănh mông nar djăt: 6/1/2022

 

VOV4.M'nông: Ta năp nău tât krit nji bah COVID-19, n'gor Dak Lak n'glêh an ntrôl ngăch n'hanh nsrôih chuh vaccine n'glai 3 lôch jêh tâm quý I năm 2022.  Tĭng wa Trịnh Quang Trí, Giám đốc Ntŭk rgum kan mât kân kop ji n'gor Dak Lak, aƀaơ n'gor mhe dơi Bộ y tế tâm pă nklăp 300 rbăn dĭng vaccine njrăng n'gang Covid -19.

Gay đăp mpăn an lĕ rngôch nuĭh ntơm bah 18 năm deh let lơ ta n'gor dơi chuh n'glai 3, n'gor Dak Lak ân geh rlău 1 rkeh 200 rbăn dĭng vaccine. Nsing tĭng rnoh âk vaccine dơi tâm pă, n'gor mbra an chuh tĭng rêng an lor ntơm bah ăp nuĭh kan njrăng n'gang nuh srê, nuĭh rlău 50 năm deh, ăp nuĭh ơm geh nău ji tâm săk tât ăp nuĭh êng ƀa ƀă. Vaccine kơi ntop chuh tay đăp mpăn tĭng di n'glai chuh ntop tay mbra chuh ndrel ntil đah 2 n'glai vaccine hŏ chuh bah năp nê nơh./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương