Pơk uănh mông nar djăt: 13/5/2021


VOV4.Mnông –  Ta năp nu nău srê Covid-19 geh jêr jŏt, N’gâng kan ntĭm nti Dak Lak lĕ an công văn ndăn đah nău jêh mêt nđôi, uănh lah nti rơh 2 n’hanh dŭt năm nti; nkra rgâl trong nchrăp ntĭm nti gay njrăng srê Covid-19 ta n’gor. Tĭng nĕ, N’gâng kan ntĭm nti Dak Lak đă kruanh ăp ntŭk kan, ngih sam ƀŭt ndăn ntrôl ngăch uănh đôi, uănh lah nti rơh 2 n’hanh dŭt năm nti 2020-2021 an kon hŏk bah ngih sam ƀŭt, đăp mpăn tât lĕ nar 13/5/2021 an ƀư jêh. Jêh rnôk lôch trong nchrăp ntĭm nti, ăp ngih sam ƀŭt, ƀư tĭng rjăp ngăn ngên nău uănh lah, dăp gưl kon hŏk phổ thông n’hanh nuĭh nti ta ăp ntŭk tĭng ăp sam ƀŭt bah N’gâng kan ntĭm nti; mĭn ƀư lôch jêh bôk nău kan năm nti tĭng nău ntrŭnh ta trong nchrăp nsum năm nti 2020-2021 lĕ dơi UBND n’gor an bah năp nĕ.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương