Pơk uănh mông nar djăt: 18/3/2021

 

VOV4. M’nông: Ta rơh hop bah rnâng kan Chính phủ mpeh njrăng, n’gang nuh srê COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long an gĭt, lam dak hŏ chuh vaccine an 20.695 nuĭh, tâm nê geh du đêt nuĭh tâm rdil dak si n’hanh aƀaơ n’hâm suan hŏ ngăch dăng. Lơn lah mô hŏ saơ geh nuĭh geh tât nău ji kât mham kơt nău klach rvê. Bol ma kơt nê̆, gay an đăp mpăn, Bộ dôl rđău đă ăp ntŭk kan dak si n’hao dăng tiăr nti cán bộ dak si n’hanh tĭng ƀư ăp ntŭk chuh tâm di, đăp mpăn mơ ƀư chuh. Rlău ma tơm vaccine rvăt n’glăp, Bộ Y tế dôl ntrôl ngăch gŭ mĭn, ƀư njêng vaccine tâm dak đŏn. Vaccine Nanocovax tă bah Công ty NANOGEN njêng hŏ dơi rlong chuh ta nuĭh lvang rơh 2 ta nuĭh ntơm bah nar 26/02/2021. Vaccine Covivac tă bah IVAC njêng ntơm rlong chuh ta nuĭh ntơm bah nar 15/3/2021. Vaccine tă bah Việt Nam njêng nchrăp mbra dơi dŏng tâm năm 2022 gay lor nchrăp dơi tơm vaccine gay tŏng ăp tơm geh, đăp mpăn rnă njrăng dak si, lor nchrăp rdâng lơh đah ăp nuh srê têh tâm let năp tay./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương