Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Ta rơh hop pơk so\ng dăng mhe aơ, ăp Bộ trưởng Thương mại rmôt G20 jâng wa\ng sa hun hao n’hanh mhe ntoh dâk bôk năp lam ntu\r neh (G20) mhe ton nsrôih rdâk tay jâng wa\ng sa lam ntu\r neh dôl geh tât khuch bah nuh srê Covid-19. Tâm nău mbơh nsum dơi ndơ\ luh, ăp Bộ trưởng Thương mại G20 lah rjăp, tâm rnôk khlay a[aơ, tăch rgâl n’hanh ntuh kơl ân [ư tơm suan ntrôl khlay bah nău hun hao n’hanh nta joi nău kan, ton n’hao dăng tâm boh dak bah dih gay rdâng lơh đah ăp ntul rlong tâm rnôk nuh srê tât krit nji lam ntu\r neh. Ăp Bộ trưởng nkre lah rjăp mbra do\ng le\ rngôch ăp trong kơl a[aơ gay hu\ch bah ir khuch khat mpeh wa\ng sa n’hanh rêh jêng kon nu^h bah nuh srê têh lơh tâm ban kơt “rdâk tay hun hao wa\ng sa lam ntu\r neh”./.

 Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương