Pơk uănh mông nar djăt: 17/4/2021


VOV4.M’nông – Thủ tướng Scott Morrison an gĭt, Australia mbra uănh mĭn tay nău pơk mpông plơ̆ tay n’har bri lam ntŭr neh, gay an ăp nuĭh ƀon lan dak aơ lĕ chuh vaccine njrăng n’gang srê Covid-19 dơi hăn dak bah dih. Ơh nău ôp Radio, Thủ tướng Scott Morrison an gĭt, nău ŭch bôk năp ma pơng mĭn tât nta an ăp nuĭh Australia lĕ dơi chuh dơi hăn dak bah dih, lơn lah an ăp nău ŭch khlay kơt tăch rgâl n’hanh ăp nuĭh geh nău ndal êng. Ăp nuĭh aơ jêh sĭt dak mbra dơi uănh nđôi srê ta jay. Bôl ndrĭ, wa Scott Morrison lah rjăp đŏng, nău pơk mpông du gâl n’har bri mbra dơi uănh tay na nê̆ n’hanh knŭng rnôk ăp nuĭh geh khuch dơi chuh vaccine njrăng n’gang Covid-19 mư dơi an ƀư.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương